Våre verdier

Personalet i Eivindsholen FUS barnehage er genuint opptatt av å skape gode medmennesker. Vi har troen på at gode medmennesker blir særdeles viktige i fremtiden. At barna vokser opp i et varmt og forståelsesfult læringsmiljø, der de har myndighet, frihet, selvbestemmelse og fornuft, skaper selvstendige barn og medmennesker som har gode forutsetnigner for å ta gode valg.

Vi mennesker blir styrt av våre verdier og holdninger. I dannelsesprossesen ønsker vi å gi barna best mulig forutsetninger for livslang læring og da er det viktig å ha tilegnet seg solide verdier og holdninger som en støtte i hele dannelsesforløpet.

Kontakt og besøksadresse:
Eivindsholen FUS barnehage
Eivindsholen 15
4345 Bryne